2PE Fonaments en petits espais

2PE PILOTES, S.L. està formada per professionals de provada experiència i capacitat per resoldre nombroses situacions relacionades amb la geotècnia en general, tot això enfocat en llocs amb condicions estrictes d’espai. El nostre equip tècnic l’assessorarà sobre el disseny, càlcul i dimensionat de la fonamentació especial mitjançant pilots, micropilots, ancoratges, injeccions, …. Per això disposa d’una capacitat i experiència que li permetran la resolució -de forma òptima- d’una gran gamma de problemàtiques relacionades amb les fonamentacions en petits espais.

PER QUÈ 2PE?

  • Perquè portem més de 1.500 solucions de fonaments en petits espais i un munt de problemes resolts en més de 15 anys.
  • Assistència tècnica als nostres clients.
  • 2PE PILOTES, SL disposa la màxima classificació com a contractista d’obra per a l’administració amb la categoria K01D- K02E, garantint així la seva solvència econòmica.
  • Solucions i equips dissenyats per mínim impacte i màxima adaptabilitat.

rea