Enginyers Industrials de Catalunya, demarcació de Girona

Jornada tècnica: Actuacions de fonaments especials en entorns industrials difícils

DIA: 16 d’octubre 2017
HORARI: de 17 h a 19 h
LLOC: Seu de la Demarcació

Programa:

2PE PILOTES, SL és una empresa especialitzada en la realització de fonaments especials en condicions estrictes d’espai, o sensibles a l’entorn de treball (a la pols, fums…). Ens presenten les tecnologies amb les quals resolen les fonamentacions, mitjançant tècniques especials com pilots, micropilots i CSAP (un sistema propi), en àmbits industrials, sovint en exigents condicions de treball, la primera d’espai (interiors de naus), passant pel solapament d’activitats (quan el client no pot permetre l’aturada total de la seva producció).

Presentaran un nou producte anomenat PILOEDRE®, una fonamentació prefabricada per a estructures lleugeres, fàcil de montar i reutilitzable.

Al final d’aquesta presentació, els assistents disposaran d’unes quantes eines més per poder oferir al seu client una solució senzilla i competitiva per reforçar, ampliar, construir altells,… en interiors de naus o en entorns industrials amb limitacions en planta i/o en el gàlib.

Jornada impartida per Juan José Rosas Alaguero, Enginyer de Camins de 2PE Pilotes, S.L.

 

Jornada gratuïta i oberta a tothom

Inscripció col.legiats  –  Inscripció no col.legiats