Amb el què portem d’any hem fet 9 obres de pantalles o contencions amb micropilots i pilots.

El fet que ens hagin escollit a nosaltres, 2PE, ha estat que totes elles han tingut un aspecte a resoldre: l’espai del què disposaven.

  • Amplades de 4 metres d’ample
  • Apuntalaments existents de façanes i mitgeres
  • Plataformes petites i amb múltiples bases
  • Indústries on ens acotaven la zona d’actuació, …

Els diàmetres utilitzats en pilots, han estat de D.450 i 650 mm i per a contencions amb micropilots han estat de D.150 mm.

Us deixem amb un recull de fotografies. I si teniu curiositat o dubtes per alguna obra en particular només ens heu de trucar!