Els pilots i els micropilots també s’utilitzen com a contenció del terreny prop d’excavacions de fonaments o d’edificis veïns.

Aquests sovint es combinen amb altres tècniques com són els ancoratges o apuntalaments. D’aquesta manera es preveuen els desprendiments de terres o es protegeixen les estructures existents.

En els darrers anys hem fet nombroses actuacions d’aquest tipus, per a contencions d’ascensors, per a excavacions de soterranis, per a millores d’accessibilitat en entorns industrials i comercials, … tots ells amb un denominador comú, l’espai.

Definim l’espai, com un espai on costa d’accedir, on tenim una limitació de gàlib de treball (sostres, puntals, bigues, …) o simplement hem de treballar en interiors amb equips petits.

2PE té els equips especialitzats, els coneixes?

 més de 20 anys d’experiència                                                                                                              contacta amb nosaltres