REFORÇ D’UN HABITATGE AMB UN FORJAT SANITARI

Una actuació a SANT CUGAT DE SESGARRIGUES (2021)

Equip de perforació M210

El projecte de reforç d’aquest habitatge va consistir en fer una sèrie de micropilots tant en interior com en exterior per cosir les parets de càrrega. Alguns dels micropilots van coincidir dins d’un sostre sanitari, la qual cosa es va optar per ubicar-hi un equip de menys de 1.000 kg de pes.

L’accés d’aquest habitatge construït va haver de fer-se amb grúa.

En total es van realitzar 10 micropilots a una profunditat de 6’00, 8’00 i 12’00 metres, segons projecte.