Una actuació a BARCELONA (2022)

Equip de perforació M225

Realitzem uns micropilots per un habitatge unifamiliar entre mitgeres de 4,5 metres. L’accés és un carrer peatonal, per on circulem amb els nsotres equips amb erugues de goma.

En total fem 18 micropilots a 9 metres de profunditat.