PILOTS ENTRE MITGERES I BIGUES

Una actuació a MATARÓ (2017)

Equip de perforació P450

Una obra habitual de 2PE, la fonamentació d’un habitatge entre mitgeres.

En aquesta obra es va fer pilots de D.450 distribuits en encepats dobles i tribles  a 7,00 m de profunditat, entre mitgeres de 5,50 m.

En projecte la fonamentació estava pensada amb micropilots, però finalment van acceptar resoldre-la amb pilots ja que sortia més econòmic.

Amb els nostres equips van poder deixar les bigues a mode de puntal, acotant l’alçada de treball de 6 m.