ANCORATGES PER ASSEGURAR UN ARC EN UNA EDIFICACIÓ ANTIGA

Una actuació a BELLMUNT DEL PRIORAT (2017)

Equip de perforació M210

Pel reforç d’un mur de contenció d’una edificació situada a Les Mines de Bellmunt es van dissenyar dos linies d’ancoratges, a banda i banda d’un arc que patia un moviment. L’accés a la zona era diàfana, però arribar fins a la zona de treball es complicava pel pas d’una obertura de 2,00 m d’ample, i tenint en compte que havíem de fer arribar l’element que ens serviria per hissar l’equip d’ancoratges. En aquests casos desmuntem la torre de perforació del grup de força i la instal·lem en unes tisores que ens permetran executar els ancoratges als nivells superiors.

En total vam fer 8 ancoratges (4 i 4 a cada banda de l’arc) a profunditats variables de 6,00 fins a 12,00 metres.

Vam completar l’obra amb una prova de càrrega a dos dels ancoratges per comprobar les hipótesis de disseny.