ANCORATGES PER LA CONSOLIDACIÓ D’UN MUR A BARCELONA

2PE Ancoratges en un mur en carrer estret Pedralbes

Una actuació a BARCELONA · Pedralbes (2014)

Equip de perforació M210

Pel reforç d’un mur de contenció d’un habitatge unifamiliar situat a Pedralbes es van dissenyar dos nivells d’ancoratges. L’accés a la zona de Pedralbes és complicat perquè són carrers estrets i de doble sentit, amb la qual cosa l’ocupació de la via pública es restringia a l’ús de l’estreta vorera del solar. En aquests cas es va optar per separar la torre de perforació del grup de força i instal·lar-la en unes tisores que ens permetien executar els ancoratges del nivell superior. Els ancoratges del nivell inferior es va realitzar amb l’equip muntat i situat paral·lel a la vorera d’una amplada màxima de 80 cm.