REFORÇ D’UN MUR, UNA PISCINA I UN RECINTE D’INSTAL·LACIONS

Una actuació a BEGUR (2014).

Equip de perforació M210

El primer aspecte que vam haver de solucionar, va ser el transport i l’emplaçament dels equips, mitjançant una grua petita per poder circular per uns carrers estrets, amb molta pendent (poc maniobrables), i prou gran per situar-los a un solar amb pendent, edificat i inaccessible amb mitjans tradicionals. Es tractava de fer tres actuacions. La primera, reforçar un mur de contenció amb micropilots de D.150 mm i on l’espai que disposavem era d’un pas de 1,0 metre. La segona era un reforç de fonaments d’un recinte d’intal·lacions de 7 m2, en aquest cas es va separar la columna de perforació, fixant-la en els punts de perforació, del grup elèctric que es va deixar fora del recinte. I finalment, la tercera tasca, va ser reforçar una piscina, que es trobava en un nivell superior de les primeres actuacions. El terreny que vam trobar, fidel a l’estudi geotècnic subministrat, va ser un nivell de reblert variable, i sota d’aquest ja trobavem el substrat rocós de pissarra. Per tant, la perforació més adient en aquests terrenys va ser mitjançant aire.