FONAMENTACIÓ D’UNA PREMSA EN UN ENTORN INDUSTRIAL AMB EL SISTEMA CSAP

Una actuació a VILADECANS.

Equip de perforació CSAP

En aquest cas s’havia de fonamentar una premsa industrial en una nau, mitjançant 9 recolzaments. Malgrat el treball estava acotat en un espai soterrat d’uns 16 m2, els treballs de 2PE no havia d’interferir en l’activitat de la nau industrial, per tant s’havia d’evitar fums, pols i fer-ho en un termini de 2 dies màxim. Per fer-ho vam utilitzar la tècnica CSAP, subminitrant 9 aparells previament a l’execució de la llosa de fonamentació, que van instal·lar-los repartits a la llosa que suportaria la premsa. Un cop formigonada i fraguada, 2PE va instal·lar els recolzaments, clavant-los amb un cilindre hidràulic fins a les 15 T sol·licitades cada un. El resultat va ser una llosa que descansava en nou recolzaments metàl·lics, provats cada un d’ells, realitzats en 2 dies, amb un sistema molt net i sense causar molèsties al client.