MICROPILOTS EN UN PARC EÒLIC

Una actuació a Pradell (2007)

Equip de perforació M750

El projecte contemplava una nova construcció d’una subestació situada al Parc eòlic de Pradell, aquesta es feia al costat d’una central existent, amb la qual cosa manteniem la distància de seguretat, tant en planta com en alçada. Es van realizar 20 micropilots de capacitat 45T, a 13,00 m de profunditat en un terreny calcàri amb intercalacions de creta i sorres.