MICROPILOTS ENTRE MITGERES A CALELLA

Una actuació a CALELLA (2016)

Equip de perforació M265

Una obra tipus, fonamentació mitjançant micropilots entre mitgeres, amb la característica que el solar té uns escassos 50 m2 amb retranqueixos i el carrer de façana és una artèria circulatòria principal de Calella. Es va resoldre l’obra ubicant tots els elements auxiliars, com l’equip d’injecció i ciment en un carrer proper.