MICROPILOTS PEL REFORÇ D’UN LOCAL AMB UN CANVI D’ÚS

Una actuació a BARCELONA (2021)

Equip de perforació M210

Ens encomanen fer uns micropilots en un soterrani, on l’únic accés és una escala de 80 cm d’ample. Un cop situats els equips al soterrani, disposem d’una alçada de treball de 2,30 m.

Es realitza un total de 20 micropilots a una profunditat de 9 metres, per recolzar-hi nous pilars i murs de càrrega indpendents de l’estructura ja consolidada de l’edifici.