Una actuació a MATARÓ (2021)

Equip de perforació M243

Es va fer una sèrie de micropilots repartits en una façana en ambdós costats (interior i exterior), per tal de reforçar-la.

Aquesta actuació es va fer en un espai confinat degut al solapament de l’activitat de la industria.

Vam treballar sota un sotre de 2,85 m i en espais de 2,0 m d’ample.