MICROPILOTS PER UN NUCLI D’ACCÉS EN UNA ESCOLA

Una actuació a SABADELL (2020)

Equip de perforació M210

El més divertit d’aquesta actuació va ser la ubicació dels equips. Es tractava de fer una contenció per a una escala en un edifici existent per connectar-lo amb el nou que s’estava executant. Amb l’inconvenient que havíem d’ubicar la perforadora en un soterrani construit.

L’equip treballava en alçades de 2,65 cm.

El resultat va consistir en 32 micropilots a profunditats compreses entre 7 i 10 metres.