MICROPILOTS PER UN REFORÇ D’UN PILAR

Una actuació a Barcelona (2014)

Equip de perforació M265

Aquesta va ser una actuació d’un sol dia, per reforçar un pilar a La Casa de l’Aigua de Barcelona, que patia piritosi. El pilar a tractar era només un dels molts que hi ha al soterrani que conformava un gran dipòsit. Per tant es va desmuntar l’equip per treballar en alçades inferiors a 3,10 m. La solució a nivell de fonamentació,que van adoptar, fou rodejar aquest pilar i recolzar-lo en 4 micropilots de capacitat 30T.