Una actuació a GUARDIA PILOSA (2022)

Equip de perforació M210

Micropilotem una façana fonamentada parcialment en material de reblert. La primera dificultat la trobem en l’accés a l’obra i en la ubicació dels equips.  Amb camions grúa i amb l’equip petits queden resolts aquests aspectes. Un cop situats trobem un espai de 3,5 metres d’ample, alçades de 2,30 m i escales que hem de salvar.

Es realitza un total de 14 micropilots a una profunditat de 6 metres, per reforçar una façana de pedra i bloc de morter.

 

https://www.linkedin.com/posts/n%C3%BAria-sauleda-14147962_reforaex-fonaments-micropilots-activity-6930510034338516992-YbpE?utm_source=share&utm_medium=member_android