MICROPILOTS PER UNA PISCINA

Una actuació a Creixell -Tarragona (2015)

Equip de perforació M750

En aquesta ocasió s’havia de fer la fonamentació per una piscina en un Càmping a tocar de mar. El nivel freàtic es trobava a -1 metre de la cota de treball i la solució es va resoldre amb una llosa micropilotada. Vam poder fer l’obra còmodament amb l’equip gran de micropilots, per obtener un major rendiment, ja que teniem 7 dies per fer 57 micropilots d’entre 9 i 11 metres, per complir amb la programació dels treballs.

L’accés estava acotat per no malmetre ni interceptar els altres treballs que es duien a terme per deixar a punt el Camping per obrir la temporada.