Una actuació a BALEARS (2021)

Equip de perforació M243

Fem una pantalla de micropilots per rehabilitar un habitatge. L’accés s’ha d’efectuar amb grúa degut que no hi ha accés a la zona d’actuació, tractant-se d’un solar ja edificat. L’actuació és en un interior per a la pantalla i a l’exterior per a la plataforma de la piscina.