PERFECCIONAMENT D’UN CELLER DE VINS D.O. A SUBIRATS

Una actuació a SUBIRATS (2019)

Equip de perforació M210

Per a una reforma en una indústria destinada a la elaboració de vins, es va fer un nova fonamentació  mitjançant micropilots de D.130 mm.

L’equip treballava en espais d’uns 70 cm d’amplada.

El resultat va consistir en 28 micropilots a profunditats compreses entre 9 i 11 metres.