PILOTS PER UN EQUIP INDUSTRIAL

Una actuació a Barberà del Vallès (2015)

Equip de perforació P450

La fonamentació per a la instal·lació d’una nova màquina es va resoldre mitjançant 11 pilots de D.450 a 10,00 metres de profunditat. L’actuació era dins una nau industrial de 9 metres d’alçada, on ens van acotar una zona de treball per no aturar la seva producció,  cosa habitual en aquests tipus d’obres.[:es]Una actuación en Barberà del Vallès (2015)

Equipo de perforación P450

La cimentación para la instalación de un nuevo equipo industrial se resolvió con 11 pilotes de D.450 a 10,00 metros de profundidad. La actuación era en el interior de una nave industrial de 9 metros de altura, dónde nos acotaron una zona de trabajo para no parar su producción,  cosa habitual en estos tipos de obras.