PILOTS PER UN HABITATGE AL CENTRE DE CALAFELL

Una actuació a CALAFELL (2019)

Equip de perforació P450

Una obra habitual de 2PE, la fonamentació d’un habitatge entre mitgeres.

En aquesta obra es va fer pilots aïllats de D.450 i 650 mm  a 7,00 m de profunditat, entre mitgeres de 5,20 m.

La dificultat més gran va ser l’accés, ja que l’obra es troba en un casc antic, enmig del centre urbà i entre carrers molt estrets i d’un sol sentit de circulació. L’equip es va descarregar en un carrer proper a l’obra i ell mateix es va desplaçar amb les erugues de goma sense malmetre paviments.

En projecte la fonamentació estava pensada amb micropilots, però finalment van acceptar resoldre-la amb pilots ja que sortia més econòmic.