PILOTS PER UN HABITATGE ENTRE MITGERES

Una actuació a MATARÓ (2019)

Equip de perforació P450

Els inicis de 2PE van ser amb un equip com aquest i en obres com aquesta. Edificis entre mitgeres de menys de 5 m de façana i pel Maresme.

En aquesta obra es va fer pilots de D.450 mm per a la fonamentació d’un habitatge a 11,00 m de profunditat.

L’equip es va descarregar en una Avinguda propera a l’obra i ell mateix es va desplaçar a l’obra amb les erugues de goma sense malmetre paviments.