PILOTS PER UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES

Una actuació a Arenys de Munt (2014)

Equip de perforació P450

En aquest cas es tracta de fonamentar un habitatge entre mitgeres a la Riera d’Arenys de Munt. El solar consta de dos habitatges, els quals, per seguretat, no s’enderroquen a la vegada, ja que l’estructura de les cases velles és dubtosa. Es manté la façana i algunes paretes de càrrega que fan d’estintolament, i entre aquests “entrebancs” 2PE fa els pilots per la fonamentació de la nova estructura. El disseny de la cimentació són pilots agrupats en 2 i 3 enceps de D.450 i 650 mm. Hi ha dues zones de treball, una sota sostres i bigues i la segona a la part posterior de la parcel·la on es fan els pilots per ubicar-hi la grua de l’obra.