EQUIP DE PERFORACIÓ M210

FITXA TÈCNICA

  • Amplada de treball: 1,00 m
  • Llarg de treball: 2,30 m
  • Alçada de treball: 2,10 m
  • Erugues de goma
  • Pes equip muntat 800 kg
  • Separació de mitgera a eix del micropilote: 15 cm
  • Alçada de l’equip desmuntat: 1,40 m
  • Equip elèctric i sense fums
  • Modulable per a resoldre fonamentacions en espais molt petits

Podeu veure exemples de treballs amb aquest equip, clicant les fitxes que presentem a continuació.