EQUIP DE PERFORACIÓ M243

FITXA TÈCNICA

  • Amplada de pas: 1,25 m
  • Alçada de l’equip desmuntat: 1,90 m
  • Llargada de treball: 3,20 m (+2,70 m unitat potència)
  • Alçades de treball: 2,40 m; 3,00 m; 3,50 m
  • Erugues de goma
  • Pes equip perforadora: 2.600 kg
  • Pes unitat de potència: 950 kg
  • Separació de mitgera a eix del micropilot: 20 cm
  • Equip diésel
  • Modulable per resoldre fonamentacions en espais molt reduïts
Equip de perforació M243

Podeu veure exemples de treballs amb aquest equip, clicant les fitxes que presentem a continuació.