EQUIP DE PERFORACIÓ M265

FITXA TÈCNICA

  • Amplada de pas: 1,70 m
  • Amplada de treball amb la torre girada lateralment 90º: 2,60 m
  • Llargada de treball: 4,00 m
  • Alçades de treball variables: 2,40 m / 2,85 m / 3,35 m / 3,85 m
  • Erugues de goma
  • Pes equip muntat 5 T
  • Separació de mitgera a eix del micropilot: 20 cm
  • Alçada de l’equip desmuntat: 2,30 m

Podeu veure exemples de treballs amb aquest equip, clicant les fitxes que presentem a continuació.