PILOTES PARA UN EQUIPO INDUSTRIAL

2PE Pilots i Minipilots per una nau industrial

Una actuació a Barberà del Vallès (2015)

Equip de perforació P450

La fonamentació per a la instal·lació d’una nova màquina es va resoldre mitjançant 11 pilots de D.450 a 10,00 metres de profunditat. L’actuació era dins una nau industrial de 9 metres d’alçada, on ens van acotar una zona de treball per no aturar la seva producció,  cosa habitual en aquests tipus d’obres.Una actuación en Barberà del Vallès (2015)

Equipo de perforación P450

La cimentación para la instalación de un nuevo equipo industrial se resolvió con 11 pilotes de D.450 a 10,00 metros de profundidad. La actuación era en el interior de una nave industrial de 9 metros de altura, dónde nos acotaron una zona de trabajo para no parar su producción,  cosa habitual en estos tipos de obras.