micropilots 2pe

MICROPILOTS PER DIVERSOS MURS DE CONTENCIÓ

Una actuació a LLORET DE MAR (2020) Equip de perforació M225 Per a l’ordenació d’un jardí, es fan diverses plataformes per a la formació d’uns murs de contenció. L’accés dels nostres equips és obligat mitjançant una grúa. La plataforma més gran…

Read more
micropilots 2pe

MICROPILOTS PER UN REFORÇ D’UNA FAÇANA

Una actuació a GUARDIA PILOSA (2022) Equip de perforació M210 Micropilotem una façana fonamentada parcialment en material de reblert. La primera dificultat la trobem en l’accés a l’obra i en la ubicació dels equips.  Amb camions grúa i amb l’equip petits…

Read more