micropilots 2pe

MICROPILOTS PEL REFORÇ D’UNA FAÇANA

Una actuació a MATARÓ (2021) Equip de perforació M243 Es va fer una sèrie de micropilots repartits en una façana en ambdós costats (interior i exterior), per tal de reforçar-la. Aquesta actuació es va fer en un espai confinat degut…

Read more
micropilots 2pe

MICROPILOTS PER ALLOTJAMENTS RURALS

Una actuació a BELLVER DE LA CERDANYA (2022) Equip de perforació M225 En un solar aparentment gran fem micropilots per a la fonamentació d’uns allotjaments rurals on es mantenen algunes parets de pedra, així com alguns passos. En total fem 20…

Read more
micropilots 2pe

MICROPILOTS PER UN REFORÇ D’UNA FAÇANA

Una actuació a GUARDIA PILOSA (2022) Equip de perforació M210 Micropilotem una façana fonamentada parcialment en material de reblert. La primera dificultat la trobem en l’accés a l’obra i en la ubicació dels equips.  Amb camions grúa i amb l’equip petits…

Read more