micropilots 2pe

MICROPILOTS PEL REFORÇ D’UNA FAÇANA

Una actuació a MATARÓ (2021) Equip de perforació M243 Es va fer una sèrie de micropilots repartits en una façana en ambdós costats (interior i exterior), per tal de reforçar-la. Aquesta actuació es va fer en un espai confinat degut…

Read more
micropilots 2pe

MICROPILOTS PER ALLOTJAMENTS RURALS

Una actuació a BELLVER DE LA CERDANYA (2022) Equip de perforació M225 En un solar aparentment gran fem micropilots per a la fonamentació d’uns allotjaments rurals on es mantenen algunes parets de pedra, així com alguns passos. En total fem 20…

Read more
micropilots 2pe

MICROPILOTS ENTRE MITGERES

Una actuació a BARCELONA (2022) Equip de perforació M225 Realitzem uns micropilots per un habitatge unifamiliar entre mitgeres de 4,5 metres. L’accés és un carrer peatonal, per on circulem amb els nsotres equips amb erugues de goma. En total fem 18…

Read more
micropilots 2pe

MICROPILOTS PER DIVERSOS MURS DE CONTENCIÓ

Una actuació a LLORET DE MAR (2020) Equip de perforació M225 Per a l’ordenació d’un jardí, es fan diverses plataformes per a la formació d’uns murs de contenció. L’accés dels nostres equips és obligat mitjançant una grúa. La plataforma més gran…

Read more