micropilots 2pe

MICROPILOTS PER A LA MILLORA D’ACCESSOS

Una actuació a LLORET DE MAR (2021) Equip de perforació M225 i M210 Realitzem uns micropilots per a nous accesos i un ascensor, a més d’una protecció d’un talús. Els nostres treballs es fan en dos fases separades per pocs mesos….

Read more
micropilots 2pe

MICROPILOTS PER UN REFORÇ D’UNA FAÇANA

Una actuació a GUARDIA PILOSA (2022) Equip de perforació M210 Micropilotem una façana fonamentada parcialment en material de reblert. La primera dificultat la trobem en l’accés a l’obra i en la ubicació dels equips.  Amb camions grúa i amb l’equip petits…

Read more