PILOTS ENTRE MITGERES I BIGUES

Una actuació a MATARÓ (2017) Equip de perforació P450 Una obra habitual de 2PE, la fonamentació d’un habitatge entre mitgeres. En aquesta obra es va fer pilots de D.450 distribuits en encepats dobles i tribles  a 7,00 m de profunditat,…

Read more