Una actuació a BARCELONA · Pedralbes (2014) Equip de perforació M210 Pel reforç d’un mur de contenció d’un habitatge unifamiliar situat a Pedralbes es van dissenyar dos nivells d’ancoratges. L’accés a la zona de Pedralbes és complicat perquè són carrers estrets i…