Què és un petit espai 2PE?

Un petit espai, no només és una zona de treball de dimensions petites en planta, sinó que el concepte abarca molt més enllà. La dificultat d’accés a l’àrea d’actuació, l’emplaçament amb grua, la existència de puntals o de bigues, el solapament d’activitats, … impliquen la necessitat de resoldre la fonamentació profunda amb equips de dimensions reduïdes.

Aquí trobareu uns exemples de petits espais mitjançant imatges d'aplicacions reals.

  • /
  • /
  • /
  • /
  • /
  • /
  • /
  • /