ALÇADES LIMITADES

Alçades limitades, algunes intervencions on hem actuat han estat sota sostres, en soterranis, sota porxos, o entre bigues que es deixen per seguretat entre mitgeres. Aquí us deixem amb alguns exemples.

Podeu veure exemples de treballs en aquestes condicions, clicant les fitxes que presentem a continuació.