ÀREES DE TREBALL

Àrees de treball amb restriccions d’espai en planta, com solars petits, entre mitgeres, en recintes tancats, en piscines, en passatges, …

Podeu veure exemples de treballs en aquestes condicions, clicant les fitxes que presentem a continuació.