ÀREES DE TREBALL

Àrees de treball amb restriccions d’espai en planta, com solars petits, entre mitgeres, en recintes tancats, en piscines, en passatges, …