EMPLAÇAMENT MITJANÇANT GRUES

L’emplaçament amb grues per traspassar murs, o emplaçar els equips en diferents plataformes, o ponts grues en entorns industrials,… són l’alternativa quan pels nostres mitjans no podem ubicar els equips a la zona de treball. Aquestes són grues tradicionals ja que els equips que mou 2PE són equips de dimensions i pesos reduits.