ENTORNS INDUSTRIALS

En la majoria d’actuacions que fem en entorns industrials, que no són obra nova, tenen una sèrie de condicionants, tals com el termini d’execució, actuacions netes, sense fums, solapament amb l’activitat de l’empresa, … 2PE disposa dels mitjans per complir amb aquests requeriments.