PLATAFORMES MULTIPLES

Els equips de 2PE són petits per poder treballar i accedir en diferents plataformes dins d’una mateixa obra, quan les pendents dels solars o l’arquitectura ho requereix, o quan la plataforma de treball es troba en un nivell inferior al del carrer.