ANCORATGES

Els ANCORATGES és la tecnologia que utilitzem per donar estabilitat a murs de contenció, talussos, habitatges, … Disposem de diversos equips amb les eines necessàries per perforar en tot tipus de terreny i modulables per adaptar-nos a cada una de les obres. Totes les màquines de micropilots van equipades amb sabates o erugues de goma i són manejables amb grues tradicionals.