INJECCIONS

Les INJECCIONES és una tecnologia més que oferim als nostres clients per la consolidació del terreny. Disposem de diversos equips de dimensions petites per adequar-nos a l’espai d’actuació. Aquest és un procediment per incrementar i millorar les característiques i la naturalesa del terreny mitjançant injeccions de ciment, de morter, armades, …