Minipilots

La primera tècnica amb la qual va començar a treballar 2PE , va ser amb els MINIPILOTS. Són pilots executats amb equips de dimensions reduïdes, equipats amb erugues de goma, i amb una columna instal·lada que permet treballar amb alçades mínimes de 4,50 m. Actualment treballem amb diàmetres de 450 i 650 mm.

Per aplicar la tècnica dels MINIPILOTS quan s’ha de travessar el nivell freàtic, utilitzem els POLÍMERS. Aquests tenen un excel·lent comportament de contenció i amb l’avantatge que és un producte sintètic biodegradable, amb la qual cosa no contamina el medi ambient.